Λογιστικά

- Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ.
- Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιριών.
- Ίδρυση Ελληνικών Επιχειρήσεων, Αλλοδαπών-Θυγατρικών εταιρειών και Υποκαταστημάτων.
- Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
- Υλοποίηση και εφαρμογή συστημάτων Κοστολόγησης.
- Σχεδιασμός συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
- Σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ).
- Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης.
- Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS).
- Δυνατότητα ορισμού της έδρας της E.F.M., ως φορολογική έδρα της επιχείρησής σας.
- Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια).
- Υπηρεσίες ανάληψης Διεύθυνσης λογιστηρίου.
- Λογιστικές Υπηρεσίες σε Ναυτιλιακές Εταιρείες όλων των μορφών.

Φορολογικά

- Οργάνωση σεµιναρίων επί φορολογικών θεµάτων για την εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει τα λογιστήρια των πελατών µας.
- Υπηρεσίες επιστροφής ΦΠΑ.
- Transfer Pricing, προετοιμασία και επικαιροποίησης φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.
- Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών.
- Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης.
- Φορολογικές υπηρεσίες σε Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις.
- Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ή τα Δ.Λ.Π.
- Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων (Ελληνικό Δίκαιο, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, Ευρωπαϊκό Δίκαιο).
- Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων – Κληρονομιών – Δωρεών.
- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας – Φορολογία Χαρτοσήμου

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

- Management Consulting.
- Business Administration Consulting .
-Έρευνα και στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
- Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan).
- Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing & Franchising .
- Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου (internal audit) .
- Παροχή υπηρεσιών εναρμόνισης προσωπικών δεδομένων (gdpr).

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Ιδιωτών

 • Αυτοκινήτου & Μοτοσυκλέτας
 • Ζωής
 • Νοσοκομειακής Περίθαλψης & λοιπών προγραμμάτων Υγείας
 • Συνταξιοδοτικά Προγράμματα
 • Προσωπικών Ατυχημάτων
 • Κατοικίας
 • Σκαφών
 • Γραφείων
 • Σπουδών
 • Ταξιδιωτικά Προγράμματα
 • Αστικής Ευθύνης
 • Ασφάλιση Κατοικιδίων

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων - Επαγγελματιών

 • Ασφάλεια Περιουσίας Επιχειρήσεων
 • Ασφάλιση Τεχνικών Έργων
 • Ασφάλιση Μεταφορών
 • Ασφάλιση Αεροπορίας & Αερομεταφορών
 • Ασφάλιση Ναυτιλίας
 • Ασφάλιση Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
 • Ασφάλιση Κοσμηματοπωλείων
 • Ασφάλιση Λογιστών
 • Ασφάλιση Υδραυλικών
 • Ασφάλιση Φυσικοθεραπευτών
 • Ασφάλιση Απαγωγής, Λύτρων & Εκβιασμού
 • Ασφάλιση Αρχιτεκτόνων
 • Ασφάλιση Εκθέσεων και Μουσείων
 • Ασφάλιση Εταιρών Φύλαξης
 • Ασφάλιση Ηλεκτρολόγων
 • Ασφάλιση Κέντρων Αισθητικής
 • Ασφάλιση Κομμωτηρίων
 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
 • Ασφάλιση Δικηγόρων
 • Ασφάλειες Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης
 • Ασφάλιση Επαγγελματικής Περιουσίας
 • Ασφάλειες Επαγγελματικών Οχημάτων
 • Ασφάλιση Ιατρών
 • Ασφάλιση Κατά Τρομοκρατίας
 • Ασφάλιση Κλινικών και Νοσοκομείων
 • Ασφάλιση Φαρμακοποιών
 • Νομική Προστασία για Επιχειρήσεις
 • Ομαδικές Ασφάλειες Ζωής

Επικοινωνία

 
Έδρα Εταιρίας

Αγίας Μαρίνας 76 - Περιστέρι

12135

Ελλάδα

 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
 
Σταθερή & Κινητή Τηλεφωνία