Ασφαλιστικοί Πραγματογνώμονες EFC

Η EFC είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία πραγματογνωμόνων με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την διερεύνηση, καταγραφή, εκτίμηση ζημιών  ζημιών κάθε φύσης. Οι ζημιές και η ανάγκη σωστής διερεύνησης και καταγραφής τους επιβάλουν την παρουσία του πραγματογνώμονα για την καταγραφή και ανάλυση. Ο Ασφαλιστικός Πραγματογνωμόνας είναι ο βασικός σας πιστοποιημένος Σύμβουλος και Συνεργάτης  καθώς είναι εκείνος που έρχεται σε επαφή με όλα τα απαραίτητα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό την διερεύνηση, καταγραφή, εκτίμηση της ζημιάς σας & την διεκπεραίωσή της.

Κλάδοι Διερεύνησης
Οχήματα
Σκάφη
Πληροφοριακά Συστήματα (H/Y)
Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drones)
Κτίρια - Επιχειρήσεις

Τα στελέχη μας είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, Ιδιωτικών & Δημόσιων Φορέων, φέρουν  ειδική πιστοποίηση MQI, είναι εγγεγραμμένοι στην Ένωση Επιστημονικών & Επαγγελματιών Πιστοποιημένων Προσώπων συστημάτων MQI που εφαρμόζει πρακτικές ποιότητας και οργάνωσης σε όλο το φάσμα της διερεύνησης, ανάλυσης, καταγραφής, εκτίμησης ζημιών,ατυχημάτων περιουσιακών στοιχείων .

Insurance Loss Adjusters - Ασφαλιστικοί Πραγματογνώμονες

Προασφαλιστικός - Ασφαλιστικός Έλεγχος - Εκτίμηση Ζημιάς - Διερεύνηση Ατυχήματων - Εκτίμηση Ζημιών
 Οχημάτων - Πυρός - Σκαφών - Πληροφοριακών Συστημάτων
Με σύγχρονη ρομποτική τεχνολογία UAVs & ROVs και ειδικών λογισμικών

Υπηρεσίες Διερεύνησης - Καταγραφής - Εκτιμήσεων Ζημιών & Ατυχημάτων

Προασφαλιστικούς - Ασφαλιστικούς Ελέγχους


 

Ζημιές από Φωτιά


  Ηλεκτρομηχανολογικές Βλάβες


  Τεχνικά Έργα

  Κακοτεχνίες Κατασκευών

  Αστική Ευθύνη


  Ηλεκτρονικές Βλάβες Υπολογιστών

  Ζημιές Μεταφορών

  Ηλεκτρονική Απάτη
  GDPR - Θέματα Internet

  Επικοινωνία

  Έδρα Εταιρίας

  Αγίας Μαρίνας 76 - Περιστέρι

  12135

  Ελλάδα

  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
  Σταθερή & Κινητή Τηλεφωνία