Ασφαλιστικοί Ελέγχοι (31 Ιουλ-2019)

Στα πλαίσια του θεσμού INSURING YOUR FUTURE 2019 τον Ιούλιο  η Εταιρία EFC με το τμήμα Ασφαλιστικών Πραγματογνωμόνων - Εκτιμητών (EFC Insurance Loss Adjusters - Assessors Department) επισκέφθηκε τις περιοχές Νίσυρο, Κάλυμνο Κω και διενήργησε επιθεωρήσεις, εκτιμήσεις, ασφαλιστικούς-προασφαλιστικούς ελέγχους καθώς και εκτιμήσεις ζημιών. Δόθηκαν επίσης οδηγίες και προτάσεις για μετρίαση των κινδύνων στο κλάδο ασφαλίσεων χερσαίων & θαλάσσιων οχημάτων καθώς και στο κλάδο ασφάλισης πυρός.

​​
​​
EFC135jpgEFC136jpgEFC137jpgEFC138jpgEFC139jpgEFC140jpg