Προασφαλιστικοί Έλεγχοι - Εκτίμηση Ζημιάς Σάμος - Λήμνος (29 Ιουν 2019)

Στα πλαίσια του θεσμού INSURING YOUR FUTURE 2019 Απρίλιο έως Ιούνιο η Εταιρία EFC του τμήματος Ασφαλιστικών Πραγματογνωμόνων - Εκτιμητών (EFC Department Insurance Loss Adjusters - Assessors) επισκέφθηκε τις περιοχές Λήμνος - Σάμος - Ικαρία - Μυτιλήνη και διενήργησε επιθεωρήσεις,εκτιμήσεις, προασφαλιστικούς ελέγχους καθώς και εκτιμήσεις ζημιών.


​​

EFC128jpgEFC129jpgEFC130jpgEFC131jpgEFC132jpgEFC133jpg