Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ Ι.Δ.Α.Φ.Κ. & E.F.C.

Σύμφωνο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της European Financial Consultants και του Ινστιτούτου Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών – Πολιτικής Προστασίας.


1JPG

Στόχος του συμφώνου είναι οι συνέργειες μεταξύ των δύο φορέων, με στόχο την εμβάθυνση της έρευνας και της εκπαίδευσης με σύγχρονες ρομποτικές τεχνολογίες.

2JPG

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η συνεργασία μεταξύ Ι.Δ.Α.Φ.Κ. & E.F.C. περιλαμβάνει, μεταξύ, άλλων τη συν διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων διαλέξεων και συναφών δράσεων καθώς και σε θέματα έρευνας που αφορούν έρευνες και νέες τεχνολογίες.

3JPG

Κατά την υπογραφή της συμφωνίας διατυπώθηκε από κοινού η ικανοποίηση για την συνεργασία μεταξύ δύο φορέων, καθώς τονίστηκε «ένα σημαντικό Ινστιτούτο της χώρας συνεργάζεται με ένα Ιδιωτικό Οργανισμό στην ανάπτυξη και έρευνα στο τομέα της Έρευνας και Διάσωσης με χρήσης νέων ρομποτικών  τεχνολογιών». 

7JPG

Εκφράστηκε, μάλιστα, η βεβαιότητα ότι «το  αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας δίνει την δυνατότητα απόκτησης προστιθέμενης αξίας μέσω κοινών δράσεων με αμοιβαία οφέλη για ολόκληρη την επιστημονική & επαγγελματική κοινότητα καθώς και τους πολίτες με πρώτο βήμα την δημιουργία οδηγού εκπ/σης με την ονομασία ''The Power Of Search and Resue UAVs&ROVs'' ».

8JPG

4JPG

5JPG

6JPG