S.A.R.

Η EFC στο πρώτο S.A.R. της Ελληνικής Ομάδας Εθελοντών Χειριστών Drones.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο σενάριο Search & Rescue από τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Εθελοντών Χειριστών Drones πιστοποιημένων και μη χειριστών.

Περισσότερα από 20 μέλη έδωσαν  το παρών (τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας)  που είχε ως σκοπό την παρουσίαση των πτυχών μίας Διερεύνησης Υποκειμένου που βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, καθώς και την επέκταση της δραστηριότητας αυτής σε ολόκληρη την Ελλάδα.

20200510_114720jpg

Σκοπός του εικονικού σεναρίου ήταν να μπορέσουμε να συντονίσουμε πολλά ΣμηΕΑ ταυτόχρονα, σε συγκεκριμένο ύψος και απόσταση, σε διαφορετικές συντεταγμένες, ώστε να καλύψουμε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, μία μεγάλη έκταση για την αναζήτηση  ενός χαμένου υποκειμένου, το οποίο διέτρεχε άμεσο κίνδυνο και θα έπρεπε να εντοπίσουμε την τοποθεσία του, και να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα στους ανάλογους δημόσιους φορείς για την άμεση διάσωσή του.


20200510_1029341jpg

Ο Στόχος επιτεύχθηκε  100% έχοντας λαμβάνοντας μέρος ο Κ.Πάνος Κούτσης  στο ρόλο του αγνοούμενου, και θα έπρεπε να ανευρεθεί εντός 10 λεπτών. 

Η τοποθεσία που είχε ορισθεί ήταν έτσι ώστε να μην να μην παραβιάζονται οι κανόνες και νομοθεσίες για την πτήση των ΣμηΕΑ.

Οι Χειριστές που διενήργησαν το σενάριο Διερεύνησης  ήταν πιστοποιημένοι από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας,  καθώς  καθοδηγούσαν και συντόνιζαν την όλη την επιχείρηση, όπως και ερασιτέχνες χειριστές που συμμετείχαν, λάμβαναν όλες τις απαραίτητες εντολές και καθοδηγήσεις από τους Πιστοποιημένους Χειριστές, για την σωστή Διερεύνηση κατά την διάρκεια μέχρι το πέρας.


20200510_114715jpg

Επίσης συζητήθηκαν μέθοδοι  διερεύνησης, ενδεικτικά αναφέρουμε την Έρπουσα γραμμή, Ακολουθώντας την πορεία, Έρευνα σε σχηματισμό τετραγώνου.

SARjpg

Επίσης αναλύθηκαν προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΣμηΕα κατά την διάρκεια πτήσεων, ώστε να έχουμε μία γενικότερη εικόνα στα προβλήματα που δημιουργούνται και μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, καθώς και τις άμεσες ενέργειες που θα πρέπει να κάνουμε. 


20200510_102934jpg

20200510_115502jpg

Αξίζει να δοθεί ένα μεγάλο μπράβο σε όλα αυτά τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Εθελοντών Χειριστών Drones για την προσπάθεια που καταβάλλουν για αυτή την πρωτοβουλία.